Logitech G25

Logitech G25 är en bra ratt som känns väldigt gedigen, men tyvärr så är
växelspakens backmekaninsm en väldigt dålig konstruktion och många har problem med detta.

Lösningen är dock väldigt enkel.

Steg 1

Börja med att lossa växelspaksknoppen (bänd försiktigt bort plastbiten överst, och skruva bort knoppen.)
Skruva loss de 6 skruvar som håller fast damasken.
Skruva bort bänkfästena.
Skruva loss de 12 skruvar underifrån som håller ihop hela lådan.
Lyft bort överdelen.

Steg 2


Skruva loss de 6 skruvar som håller sidoplåtarna på plats, eventuellt kan ratten för
växling mellan sekventiell och H-låda behöva lossas, se upp så inte fjäden flyger iväg bara.
Koppla ur kontakterna till potentiometrarna, och brytarkortet längst ner.
Lyft upp hela spaken, med plåtarna.

Se även upp så att inte fjädern och kulan (nedre pilen) flyger ut.

Steg 3


Lyft bort plåten som sitter på andra sidan potentiometern
(Återigen, se upp så att inte kulan och fjädern flyger iväg)

Steg 4

Så här ser en trasig kretskortbana ut, den högra pilen pekar på den lödningen som
inte har gått sönder. (Den vänstra är tennet bortlött på, för synbarhetens skull.)

Skrapa av lacken på den nedre ledaren tills den blir kopparfärgad.
Löd så att tennet flyter ut på ledaren en bit.
Använd flussmedel vid behov.
Mät med en multimeter för att kontrollera att allt stämmer.
Se även till att knappen sitter mot kretskortet, så att inte detta fel uppstår igen – om inte, värm på lödningarna och tryck försiktigt knappen neråt.

Sätt ihop allt igen, i bakvänd ordning mot isärtagningen.

Nu bör allt fungera, såvida inte det är något fel någon annanstans.
Kontrollera även den andra lödningen, då det kan vara olika från ratt till ratt.

Orsaken till detta är att kontakten som sitter på andra sidan kretskortet, som trycks ner när Du trycker ner spaken,
inte sitter mot kortet, och när Du då trycker ner spaken, så frestar det på lödpunktena, istället för på kretskortet
som det var tänkt.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *